Tin Nhật bổn gần cuối năm cô Vy thứ nhất

Tin Nhật bổn gần cuối năm cô Vy thứ nhất

1. Tình hình cô Vy bên Nhật đang khá là chình ình. Hôm nay, thủ đô Tokyo báo cáo có 572 trường hợp dương tính trong số 1428 mẫu xét nghiệm lấy hôm 6/12. Theo khuyến cáo của thị trưởng...
read more