KHÔNG sử dụng đồ nhựa một lần

KHÔNG sử dụng đồ nhựa một lần

Rác thải nhựa quả thật là một cơn “Đại hồng thuỷ” đang ngày đêm nhấn chìm quả đất xinh tươi của chúng ta. Mỗi năm, số rác thải nhựa này nó phủ kín 4 lần (vâng, lại 4 lần chứ...
read more